In de praktijk kom ik veel in contact met ouders die hulp zoeken voor hun kind.
Heel veel ouders blijken niet te weten dat zij vaak recht hebben op hulp en ook weten zij niet welke weg zij moeten gaan om deze hulp aan te vragen.
Ik zou graag met die ouders in contact willen komen en met hen kijken naar de mogelijkheden en de aanvragen die gedaan kunnen worden.
Ouders en kinderen hebben namelijk al recht op zorg wanneer er een diagnose door een erkende instelling op papier staat.
Ouders en kinderen hebben het vaak al zwaar genoeg om in hun omgeving om te gaan met de beperkingen die deze diagnose met zich mee brengt. Ouders hebben vaak geen energie meer om dit nieuwe traject van hulpvragen in te gaan.

Ik zou daarin graag willen ondersteunen. Mijn doel is niet om de hulp daadwerkelijk ook te realiseren (al is dit wel een mogelijkheid), maar meer om ouders te ondersteunen of te ontlasten in dit traject.

Zou u hier meer over willen weten, neem gerust contact met mij op en stel uw vragen.
Op deze manier kan ik u een hoop geregel uit handen nemen.