Voor wie kan ik meer betekenen?

Kinderen die:
– …vastlopen in contact met leeftijdsgenoten.
– …vastlopen in sociale contacten.
– …achterstand hebben in hun ontwikkeling.
– …leer- en/of leesachterstand hebben.

Jongeren die:
– …wachten op een klinische opname (psychiatrie of verslavingskliniek).
– …recent een klinische opname achter de rug hebben.
– …begeleiding nodig hebben in zelfstandigheid en/of zelfredzaamheid.
– …of moeten reïntegreren in maatschappij en/of sociale leven.
– …inzicht willen krijgen in huishoudelijke taken, budgetten en financiën.

Ouders die:
– …vragen hebben over de opvoeding.
– …ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden van een kind.
– …concreet hulp zoeken wanneer er een diagnose is gesteld.

Ouderen die:
– …geen netwerk hebben, maar wel ondersteuning nodig hebben.
– …problemen hebben in het dagelijks functioneren.
– …inzicht willen krijgen in huishoudelijke taken, budgetten en financiën.

Het werkgebied richt zich op regio: Alblasserwaard, Drechtsteden, Vijfheerenlanden en Hoekschewaard. Bij aanvraag uitwijkend naar regio Rijnmond.