Wat is mijn werkwijze?

De diensten van Zorgburo Lente zijn maatwerk en vraaggericht, wat inhoudt dat er na een officiële aanvraag een plan van aanpak wordt gemaakt.

Dat gaat als volgt:
– U en/of jij (de hulpvrager) neemt contact op met Zorgburo Lente.
– We maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek (kosteloze intake).
– De hulpvraag wordt met u en/of jou opgesteld, tijdspad, doelen waaraan gewerkt wordt en overige afspraken.
– Dit vorm ik naar een voorlopig plan van aanpak, met daarin bovengenoemde punten verwerkt en zal deze ter ondertekening voorleggen aan u en/of jou.
– Wanneer het plan van aanpak akkoord is kan er binnen 2 weken worden gestart.

Tijdstip van begeleiden
Het tijdstip waarop de hulp wordt uitgevoerd wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de hulpvrager. Dit is een onderdeel van het persoonlijk gesprek/intake. Zorgburo Lente heeft korte lijnen zodat er snel en flexibel kan worden geschakeld en heldere afspraken kunnen worden gemaakt.